Elevsajten

Ja, nu har vi tecknat avtal med både Svensk Talteknologi och Oribi. De är de företag som har argenturen på WordReadPlus/ClaroReadPlus, Stava Rex och Oribi Spell Right. Att vi har ett avtal innebär att eleverna med hjälp av användarnamn och lösenord (som jag givetvis inte kan lägga ut här) kan logga in på www.elevsajten.se och därifårn ladda ner de programmen. Det de måste komma ihåg är att även ladda ner röster till talsyntesprogrammet. De är stora tunga filer så det tar tid att ladda ner – tålamod krävs. Genom det här avtalet är Nynäshamns skolor ännu duktigare på att ge hjälp till elever i behov av särskilt stöd!


Prenumerera på nya blogginlägg

Nätverk för Specialpedagogik -NÄS

NÄS vårterminen 2016
Som vanligt har vi 3 träffar per termin.
Den här terminen jobbar vi i 3 olika grupper för kring Riktlinjer för tidig upptäckt av matematik och läs- och skrivsvårigheter. Meningen är att vi ska arbeta fram riktlinjer för hela kommunen. Dessutom har vi en grupp som går utbildningen kring Svag teoretisk begåvning i SPSM:s regi. De får tid att fortsätta sitt lokala arbete på vår tid för träffar. Vi har inte fått något slutdatum när riktlinjerna för matematik och svenska ska vara klart och vi ser att det är rätt mycket jobb för att få fram ett färdigt förslag så vi kommer att försöka få träffas någon hel dag för att arbeta med dem.

Nätverk för speciallärare/pedagoger!

Höstterminen 2013 fick Centrala Elevhälsoenheten i uppdrag av BUL att starta upp ett nätverk för kommunens speciallärare och specialpedagoger. Uppdraget hamnade på Anna Swärds och Maud Hedbloms bord, vi båda är organiserade under Centrala Elevhälsoenhteten. Varje termin kommer vi att ha 3 träffar på Skoldatateket.

Anna och Maud håller i att kalla till träffarna, men innehållet bestämmer vi tillsammans utifrån önskemål.

Första träffen ht -15
Då hade vi först en liten nyinvigning av Skoldatateket som öppnat igen efter översvämningen i vintras.
Dagens tema var Matematik och Petra och Gunilla höll i dagen. Solweig Liljehammar var gästföreläsare och berättade om sitt arbete med förberedande matematik i förskoleklass. Petra berättade också om matematikarbete i förskoleklass samt intensivträning i matematik som hon bedrivit med några elever i Sorunda.
Gunilla berättade om olika screeningmaterial i matematik och hela gruppen diskuterade Wendickmaterialet.

 

.

 


Prenumerera på nya blogginlägg