Savit läsåret 15/16

Nu tror jag att det kommit till skolornas kännedom att Savit är lite annorlunda i år.

Ingen gemensam start och lärarkursen är utbytt till enskilda utbildningstillfällen. Eleverna träffar jag som vanligt ca 5 ggr för genomgång av alternativa appar. 

Här är de baspaket som jag lägger in just nu:

Skolstil 2 – ordbehandling med talsyntes och rättstavningshjälp.

Book Creator – ett presentationsprogram där du kan lägga in, bild, text och ljud. Du kan också rita.

Say Hi – lexikon för olika språk med dikteringsfunktion.

Mindmapper – minneskartsprogram.

Inläsningstjänst – för att kunna läsa inlästa läromedel som vi har kommunlicens på.

Legimus – app för att ladda ner talböcker. Varje elev måste skaffa eget konto på biblioteket, tillsammans med föräldrar.

Ruzzle – ordspel

Sedan kommer jag att lägga in en app för mer hjälp till engelskan. Jag har inte bestämt vilken än utan håller på och jämför. Det blir IntoWords eller Claro Read. 


Prenumerera på nya blogginlägg