Ipad i skolan

Här kommer jag att lägga upp lite tips om handhavande av Ipad, samlingssidor för app-tips men inte så ofta tips om själva apparna för där går det inte att hålla sig ajour.

Samlingssidor för att hitta bra appar.
Här har lärare redan tittat på apparna och skrivit vad de kan användas till mm.

Skolappar

Kunskapsplattan

Skoldatatek.se apptips

Stockholms skoldatateks applista från April 2015

Appsok.se Stockholms läns landsting står bakom den och Habilitering & Hälsa administrerar den.


Prenumerera på nya blogginlägg