Näsanteckningar

Det är dålig anslutning till NÄS och vi måste diskutera dess framtid.

Denna gång var det 3 deltagare. Kerstin var där och informerade om bla om organistationen för Stöd och resurs, som Centrala Elevhälsoenheten nu heter.

Om NÄS hade hon följande frågeställningar.

  • Hur ska NÄS utvecklas?
  • Samråd med rektorerna om vilka behov som finns på skolorna.
  • Vad är NÄS kunskapsuppdrag?
  • Vad är NÄS sociala uppdrag?
  • Vad är demokratiuppdraget.

Nästa möte blir den 26/1 – Inbjudan kommer. Då måste vi diskutera ovanstående och tema för terminen.


Prenumerera på nya blogginlägg