Schoolido

Var på SPSM och Inspriationsdag för Skoldatateken i veckan. Då var de där och berättade om en ny tjänst för digitala verktyg för åk 7-9 som heter Schoolido. Där har de gjort läromedel som är mer digitala än Inläsningstjäns. Där kan man hitta förklaringar på begrepp filmer om olika områden inom ett ämne med mera, förberedelser inför Nationella proven.  Gå in på www.schooolido.se och läs mera. Själv tänkte jag genast på elever med problematisk frånvaro. Jag kommer att få ett konto till Skoldatataket om någon är intresserad att kika mera så kan vi träffas kring det.


Prenumerera på nya blogginlägg

Språkutvecklande arbetssätt 

Hittade en blogg med mycket nyttigt innehåll. Här får ni länken till ett inlägg om språkutvecklande arbetssätt. 

Språkutvecklande arbetsätt
Här kan ni också hitta Förstelärare bloggar. 

Kan det vara en bra idé för våra Förstelärare, att ha en gemensam blogg för att föra ut sina tankar idéer och material? 


Prenumerera på nya blogginlägg

Resultat forskning Assisterande teknik

Ja, nu har Alternativa verktyg bytt namn igen ( ni minns väl kompenserande hjälpmedel) till Assisterande teknik. 


Jag har varit i Växjö och på Linneuniversitetet och fått den första redovisningen som jag, Anna Lindbäck och 7 elever på Svanis var med i. Anna gjorde läs och skrivtester före och efter interventionen och jag jobbade på IPad och med specifika appar tillsammans med eleverna. (20 pass à 40 min under 8 veckor)Och detta var del i forskningen kring Alternativt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskola och gymnasium. 

Här en kort sammanfattning av dagen:

Frågan är hela tiden lära sig att läsa och steget till att läsa för att lära.

  • Kanske står vi inför ett paradigmskifte: Från avkoda till ta till sig text, från skriva till att förmedla text, från läsförståelse till textförståelse. Är det alltså dags att se bortom avkodning och läsförståelse. 
  • Försökseleverna blev bättre på att avkoda trots att de inte tränat det.
  • Så till några av resultaten jämfört med kontrollgruppen
  • Kontrollgruppen var något bättre från början. Vanlig träning gör att elverna blir bättre men det blir även försökseleverna trots att de inte tränat. Glappet ökar inte. Ny teknik kräver nytt sätt att mäta skriftspråklig förmåga. Vad är det vi mäter och hur i tex Pisa. Forskargruppen tycker inte att de hittat de ultimata testinstrumenten för att mäta i de här sammanhangen. LoL testen tycker de var det som kom närmast det man ville mäta. 
  • LoL- test är ett nytt test där eleverna först får läsa en text själva och svara på frågor och sedan får de lyssna på en annan text och svara på frågorna. De svarar lika bra på frågorna i båda testen men det går dubbelt så fort för dem att lösa uppgifterna när de fick lyssna! Gör att de kan hänga med i undervisningen. 
  • I självskattningstest visar det att de här eleverna har en god självbild, mår alltså inte sämre än andra barn. Det är lite nytt, andra sådana mätningar har visat annat. 
  • Lärarnas tankat kring AT ( assisterande teknik):positiv påverkan på skolmotivation, tydlig påverka för lärande, ökad textkonsumtion, stor nytta av AT, ger självständighet. Men också en stor variation mellan elever. 
  • Detta behövs för lyckat resultat, lärarkompetens, träning och kontinuerligt stöd. Då blir effekterna: tar till sig och kan förmedla text, motivation och självständighet, utveckling av läs- och skrivfärdigheter. 
  • Lärarna i klassrummen måste ha kompetens och anpassa undervisningen mer till den AT.
  • Ett problem i forskningens uppföljning var att det inte var många som använde tekniken i förlängningen. 

Prenumerera på nya blogginlägg