Legilexi

Här har jag hittat en sida som startats av Bertil Hult och David Ingvars för bättre läsförståelse för alla barn. De är en tillhörande App som också heter Legilexi och är gratis. Här finns screening och väldigt bra tabeller för att se hur eleven ligger till. Lätt att använda i helklass. Eleverna kan göra det i helklass på Ipad eller på papper. Gör de på papper får du som lärare lite mera jobb att lägga in på sidan. Läs mer och registerar dig på https://www.legilexi.org.


Prenumerera på nya blogginlägg

Skrivmallar för att underlätta skrivandet

Här kommer en rad mallar för att underlätta skrivande för elever. Jag har hittat dem i boken Ett skrivutvecklande arbetssätt. Den har Ann-Katrin Swärd och Anders Karlsson skrivit. Båda är grundskollärare och specialpedagoger och mallarna har används i särskolan men passar alldeles utmärkt att använda  till våra elever som behöver extra stöd för att komma igång med skrivandet. De har gjort en studie – Skrivutvecklande arbetssätt – en intervention i grundsärskolan, där en grupp elever i högstadiet ingick. Då togs bla de här skrivmallarna fram.

Att skriva till bilder är oftast ett bra sätt att få igång skrivandet. Mallar i tabellformat kan göra det lättare. Tabeller kan ni lägga in både i Word på PC, Pages på Ipad och Dokument i Drive.  I  ordbehandlingsprogram är det ofta svårt att få bilderna att ligga där man vill ha dem.  Fördelen med tabell är att du kan få text och bild bredvid varann eller under varann enkelt.

Skrivmallar, så här står det i boken
”Skrivmallar skapar ordning i de bilder som eleverna använder sig av och i den text som eleven producerar. Skrivmallarnas viktigaste funktion är att tillsammans med bilderna fungera som en stödstruktur och avlasta elevens arbetsminne. De ger i sin tur eleven stöd i att arbeta planerade, reflekterande och reviderande i sitt skrivande.

Skrivmall 1. Skrivmall liggande.

Skrivmall 2. Skrivmall med bilder, stående.

Skrivmall 3. Skrivmall utan bilder + rubrik. Här tar de in Rubrik, Inledning, Handling och Avslutning.

Skrivmall 4. Skrivmall dialog

Skrivmall 5.Skrivmall argumenterande text

Skrivmall 6.Arbetsordning för faktatexterna

Skrivmall 7. Skrivmall om ett land

Skrivmall 8 . Snabbkoll av lektionen. En enkelt genomförd utvärdering av lektion eller arbetsområde.


Prenumerera på nya blogginlägg