Föreläsning Ross W. Greene

Den 17-18 augusti var stora delar av Stöd- och Resursavdelningen på föreläsning med Ross Greene. Han har varit med och  myntat ”Barn uppför sig väl om de kan”. Han talade  CPS ( Collaborative & Proactive Solutions) eller på svenska Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar. som i korthet handlar om att ta med eleven i lösning av ett ännu olöst problem i skolan. Det handlar om att gå till botten och hitta det verkliga problemet till att eleven visar ett beteende som inte är önskvärt. Till det användar man ett diskussionsunderlag ALSUP (Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems).

Vår Psykolog Björn Appeltofft Hovenäs har också skrivit en sammanfattning på engelska som ni får här
Ross Greene Björns anteckningar

Mer att läsa om detta finns i böckerna av Ross W. Greene – Studentlitteratur
Vilse i skolan – hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
Hitta rätt – en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan


Prenumerera på nya blogginlägg