Bildstöd och elevmedverkan

Har ni koll på den här sidan Symbolbruket?

Där kan ni hitta både gratismaterial och sånt att beställa kring bildstöd.

Bla den här om hur man kan göra eleven delaktig i anpassningar i klassrum och skola.

Så här vill jag ha det i skolan – samtal kring anpassningar med bildstöd 170510


Prenumerera på nya blogginlägg