Skrivmallar för att underlätta skrivandet

Här kommer en rad mallar för att underlätta skrivande för elever. Jag har hittat dem i boken Ett skrivutvecklande arbetssätt. Den har Ann-Katrin Swärd och Anders Karlsson skrivit. Båda är grundskollärare och specialpedagoger och mallarna har används i särskolan men passar alldeles utmärkt att använda  till våra elever som behöver extra stöd för att komma igång med skrivandet. De har gjort en studie – Skrivutvecklande arbetssätt – en intervention i grundsärskolan, där en grupp elever i högstadiet ingick. Där togs bla de här skrivmallarna fram.

Att skriva till bilder är oftast ett bra sätt att få igång skrivandet. Mallar i tabellformat kan göra det lättare. Tabeller kan ni lägga in både i Word på PC, Pages på Ipad och Dokument i Drive.  I  ordbehandlingsprogram är det ofta svårt att få bilderna att ligga där man vill ha dem.  Fördelen med att använda tabell är att då kommer bilderna in i ena spalten och texten i den andra och ligger därmed på plats.

Skrivmallar, så här står det i boken
”Skrivmallar skapar ordning i de bilder som eleverna använder sig av och i den text som eleven producerar. Skrivmallarnas viktigaste funktion är att tillsammans med bilderna fungera som en stödstruktur och avlasta elevens arbetsminne. De ger i sin tur eleven stöd i att arbeta planerade, reflekterande och reviderande i sitt skrivande.

Skrivmall 1. Skrivmall liggande.

Skrivmall 2. Skrivmall med bilder, stående.

Skrivmall 3. Skrivmall utan bilder + rubrik. Här tar de in Rubrik, Inledning, Handling och Avslutning.

Skrivmall 4. Skrivmall dialog

Skrivmall 5.Skrivmall argumenterande text

Skrivmall 6.Arbetsordning för faktatexterna

Skrivmall 7. Skrivmall om ett land

Skrivmall 8 . Snabbkoll av lektionen. En enkelt genomförd utvärdering av lektion eller arbetsområde.


Prenumerera på nya blogginlägg

Lathundar

Här kan ni nu hitta alla Lathundar jag gjort och kommer att göra.

G: funkar ju inte så bra längre då ni inte når dem med era Macar.

Anpassa PC och Drive 2017

Lathund Windows Vista Word 2010

För att resetta en Ipad

HP ePrint APP skriva ut från Ipad

Problem med IntoWords engelska språkpaket 2014

Lathund Manualer Inlästa läromedel Inläsningstjänst

Lathund låna eböcker på Ipad och dator 2014

Lathund för Stava Rex Spell Right mars 2008

Lathund för Stava Rex Oribi Spell Right Word 2010

Lathund Word Read Plus V 5 kommunlicens

Lathund Claro Read Plus 2014

Lathund Alfasmart Neo okt 09

Kännetecken vid läs- och sk

Inläsningstjänst manualer kring Inlästa läromedel

Använd Google Flickr Youtube i undervisning


Prenumerera på nya blogginlägg