Bildstöd och elevmedverkan

Har ni koll på den här sidan Symbolbruket?

Där kan ni hitta både gratismaterial och sånt att beställa kring bildstöd.

Bla den här om hur man kan göra eleven delaktig i anpassningar i klassrum och skola.

Så här vill jag ha det i skolan – samtal kring anpassningar med bildstöd 170510


Prenumerera på nya blogginlägg

Nästräff den 23 nov 2017

Den 23 nov hade vi terminens sista träff.

Röstkonsult med två deltagare, Malin och Sara, var hos oss och berättade lite om hur det går till att göra språkstörningsutredningar. Vi hade en bra diskussion tillsammans med dem. Vi beslutade att vi ska bjuda in dem en stund varje termin för vidare samarbete. Vi fick fika och varma bullar!

Vi beslutade också att nästa termin kommer vi att ha NÄS olika veckodagar då vi ännu inte fått något svar på om vi kan ha träffar på förmiddagstid. Vi som sitter central, Marie W, Eva T och Maud H,  kommer att bestämma datum och skickar ut det så snart det är klar.


Prenumerera på nya blogginlägg