NÄS-träff

Det hade vi den 8 juni. Vi fick lov att vara uppe på Lanternan då biblioteket var larmat så vi inte kom in. Det var 8 deltagare. Irene Spreitz Degard var på besök och berättade om sitt ansvarsområde och om KSU, Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. Sedan gick vi igenom utvärderingen och skickar ut en kompletterande enkät kring innehållet. Den ska svaras på senast den 16 juni.
Det bjöds på fika med butterkaka och chokladkex!

Trevlig sommar”


Prenumerera på nya blogginlägg

Näs

Då har vi haft en ny nätverksträff i NÄS.
Temat för terminen kommer att vara Språkstörning. Vi ska bla försöka få hit en föreläsare inom ämnet. Vi har bokat in två träffar till samt ett planeringsmöte inför hösten så att vi inte slösar bort en träff på det. Våra möten blir på torsdagar mellan 14-16 på Skoldatateket.


Prenumerera på nya blogginlägg

Näsanteckningar

Det är dålig anslutning till NÄS och vi måste diskutera dess framtid.

Denna gång var det 3 deltagare. Kerstin var där och informerade om bla om organistationen för Stöd och resurs, som Centrala Elevhälsoenheten nu heter.

Om NÄS hade hon följande frågeställningar.

  • Hur ska NÄS utvecklas?
  • Samråd med rektorerna om vilka behov som finns på skolorna.
  • Vad är NÄS kunskapsuppdrag?
  • Vad är NÄS sociala uppdrag?
  • Vad är demokratiuppdraget.

Nästa möte blir den 26/1 – Inbjudan kommer. Då måste vi diskutera ovanstående och tema för terminen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Nätverksträff 8 sept 2016

Då är vi igång för den här terminen med våra träffar.
Den här gången hade vi besök från Optolexia som har ett datorbaserat system för att tidigt hitta elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Det bygger på att man tittar på elevens ögonrörelser när de läser en text anpassad för sin ålder.
Vi planerade för de kommande träffarna och kom fram till att tema för terminen blir Extra anpassningar, anpassningslistor, åp som vi använder mm.
Maud ber igen om att få fler prenumeranter!


Prenumerera på nya blogginlägg

Nätverk för Specialpedagogik -NÄS

NÄS vårterminen 2016
Som vanligt har vi 3 träffar per termin.
Den här terminen jobbar vi i 3 olika grupper för kring Riktlinjer för tidig upptäckt av matematik och läs- och skrivsvårigheter. Meningen är att vi ska arbeta fram riktlinjer för hela kommunen. Dessutom har vi en grupp som går utbildningen kring Svag teoretisk begåvning i SPSM:s regi. De får tid att fortsätta sitt lokala arbete på vår tid för träffar. Vi har inte fått något slutdatum när riktlinjerna för matematik och svenska ska vara klart och vi ser att det är rätt mycket jobb för att få fram ett färdigt förslag så vi kommer att försöka få träffas någon hel dag för att arbeta med dem.

Nätverk för speciallärare/pedagoger!

Höstterminen 2013 fick Centrala Elevhälsoenheten i uppdrag av BUL att starta upp ett nätverk för kommunens speciallärare och specialpedagoger. Uppdraget hamnade på Anna Swärds och Maud Hedbloms bord, vi båda är organiserade under Centrala Elevhälsoenhteten. Varje termin kommer vi att ha 3 träffar på Skoldatateket.

Anna och Maud håller i att kalla till träffarna, men innehållet bestämmer vi tillsammans utifrån önskemål.

Första träffen ht -15
Då hade vi först en liten nyinvigning av Skoldatateket som öppnat igen efter översvämningen i vintras.
Dagens tema var Matematik och Petra och Gunilla höll i dagen. Solweig Liljehammar var gästföreläsare och berättade om sitt arbete med förberedande matematik i förskoleklass. Petra berättade också om matematikarbete i förskoleklass samt intensivträning i matematik som hon bedrivit med några elever i Sorunda.
Gunilla berättade om olika screeningmaterial i matematik och hela gruppen diskuterade Wendickmaterialet.

 

.

 


Prenumerera på nya blogginlägg