Bildstöd och elevmedverkan

Har ni koll på den här sidan Symbolbruket?

Där kan ni hitta både gratismaterial och sånt att beställa kring bildstöd.

Bla den här om hur man kan göra eleven delaktig i anpassningar i klassrum och skola.

Så här vill jag ha det i skolan – samtal kring anpassningar med bildstöd 170510


Prenumerera på nya blogginlägg

Nätverksträff 8 sept 2016

Då är vi igång för den här terminen med våra träffar.
Den här gången hade vi besök från Optolexia som har ett datorbaserat system för att tidigt hitta elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Det bygger på att man tittar på elevens ögonrörelser när de läser en text anpassad för sin ålder.
Vi planerade för de kommande träffarna och kom fram till att tema för terminen blir Extra anpassningar, anpassningslistor, åp som vi använder mm.
Maud ber igen om att få fler prenumeranter!


Prenumerera på nya blogginlägg