NPF

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De som ingår i den gruppen och är vanliga i skolan är ADHD, ADD, ASD och Språkstörning.

Här kommer jag att lägga upp länkar och tips på sidor, appar och andra verktyg för den här gruppen elever.

Attention:s hemsida kan du hitta väldigt mycket bra information. Titta under fliken NPF.

Den här checklistan för vad som kan vara bra att kolla av med eleven har jag också tagit från deras sida:
Checklista anpassningar NPF

Imorgon ska jag vara normal är en film där ungdomar berättar om hur deras funktionsnedsättning fungerar för dem.
Imorgon ska jag vara normal

Språkstörning
Jag var nu i vår på NPF-forum och lyssnade då på en föreläsning från SPSM om Språkstörning och vad de innebär och får för konsekvenser. Jag tror att ni kan ha glädje av deras PowerPoint
Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande

NPF-säkra din skola
Det har Källbrinksskolan i Huddinge gjort. Källbrinksskolan

På Källbrinksskolan arbetar vi aktivt med att NPF-säkra vår skola, eftersom vi vet att när vi anpassar skolan efter de elever som behöver det lilla extra – så skapar vi trygga och goda lärmiljöer. Elinor Kennerö Tonner, biträdande rektor för högstadiet, och Joanna Lundin, specialpedagog, föreläser om detta arbetet. Om du är intresserad av att boka en föreläsning – hör av dig till elinor.kennero-tonner@huddinge.se.

Det som de bland annat gjort är:
– Tittat över strukturer
– Tydliga scheman som är färgkodat
– Alla börjar samma tid varje dag, går till samma sal, äter lunch samma tid, inga håltimmar, ungefär samma sluttid varje dag.
– Varje ämne har fått sin egen färg, läromedlen till har märkts upp med samma färg (med små pluppar), likaså arbetsböcker och skrivböcker, plastfickor och inlämningsbackar också i samma färg.
-Läxor med tydligt syfte, ska ligga i kalendariet – inga spontanläxor, läxor får de på sådant de redan kan. Läxhjälp och extra stöd finns på skolan
– Färgkodad planering finns på bänken när de kommer på morgonen.
– Eleverna delaktiga i planeringen.
– Titta över klassrumsmiljön så att den också är tydlig. Bra skyltat till salar odyl på skolan.
– Personalen har fått fortbildning kring NPF.

Skolministeriet
Här kan du lyssna på radioprogrammet som de har spelat in på skolan.
Skolministeriet på Källbrinksskolan

Kognitionssimulator
På länken här nedan kan du prova hur det kan vara att ha en kognitionsstörning genom att lägga på ett ”störningsfiler” när du ska jobba.
Kognitionssimulator