Singaporemodellen

Har ni hört talas om den. Det hade inte jag innan årets Skolforum. Då var jag på en föreläsning kring den. Bygger på forskning och inleds med kluringar och samtal kring matematik och begrepp. Struktur, konkret och träning. Klassen följs åt men kan göras olika svårt eller lätt för olika elever då det bygger mycket på lärarledd diskussion.

Här en länk där du kan läsa mera:

Singaporemodellen

Natur och kultur har nu kommit ut med ett svenskt läromedel kring modellen

Singma matematik


Prenumerera på nya blogginlägg

Föreläsning Ross W. Greene

Den 17-18 augusti var stora delar av Stöd- och Resursavdelningen på föreläsning med Ross Greene. Han har varit med och  myntat ”Barn uppför sig väl om de kan”. Han talade  CPS ( Collaborative & Proactive Solutions) eller på svenska Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar. som i korthet handlar om att ta med eleven i lösning av ett ännu olöst problem i skolan. Det handlar om att gå till botten och hitta det verkliga problemet till att eleven visar ett beteende som inte är önskvärt. Till det användar man ett diskussionsunderlag ALSUP (Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems).

Vår Psykolog Björn Appeltofft Hovenäs har också skrivit en sammanfattning på engelska som ni får här
Ross Greene Björns anteckningar

Mer att läsa om detta finns i böckerna av Ross W. Greene – Studentlitteratur
Vilse i skolan – hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
Hitta rätt – en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan


Prenumerera på nya blogginlägg

Kick-off på Naturskolan

Här ser ni Stöd och Resursavdelningen på trevlig samvarodag på Naturskolan.


Från vänster: Hannele som jobbar på familjecentralen, Karin från Ungdomsmottaningen, Björn som är skolpsykolog, Magnus vår skolläkare,  Karin också hon skolpsykolog, Kristin som är specialpedagog mot förskolan, Kerstin vår avdelningschef,  Monika som , Heléne också hon från familjecentralen, Marie specialpedagog mot skolan och Mats från Naturskolan. Sedan är vi 4 personer till med mig som tar kortet. 


Prenumerera på nya blogginlägg